Young Boys Bochum

DTFL   Senioren Bundesliga           

DTFB Dokumente    

Tischfußballverein Bochum 2011 e.V.           

DTFB            NWTFV

            

           

Karl-Heinz Spyra        

TFC Hafensöldner           

TFC Phoenix